Shout For Joy by Chisom Anthony
African Music Xolly Mncwango – Yebo Nkosi

Xolly Mncwango – Yebo Nkosi

Xolly Mncwango - Yebo Nkosi

Yebo Nkosi SONG by Xolly Mncwango

Now Out, Renowned Christian artist drops a new mp3 single + it’s official music video titled “Yebo Nkosi ”

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

Yebo Nkosi Lyrics
Nkosi ngiyabheka kuwe
Ngikunik’ impilo yam
Mangiphathwe njalo nguwe
Uyikhomb’ indlela yam’
Makuphele konk’ okwami
Ngikufune wena nje
Hlala enhlizweni yami

Ngize ngikubone le
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Related Post:   Xolly Mncwango - So Good

Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
(Mangizwiswe) Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Ao yebo we dwala
Ao yebo we nqaba
Ao yebo
Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Hallelujah hallelujah hallelujah, yebo yebo
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Ng’thethelelwe

Related Post:   Xolly Mncwango - Forever

Ngihamba nje ng’thethelelwe
Ngihamba nje ng’thethelelwe
Ngihamba nje ng’thethelelwe
Ngifelw’ esphambaneni
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Leave a Reply