Shout For Joy by Chisom Anthony
African Music Waze Wmuhle – bucy Radebe

Waze Wmuhle – bucy Radebe

bucy Radebe SONG by Waze Wmuhle

Now Out, Renowned Christian artist released a new mp3 single and it’s official music video titled “bucy Radebe”

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

bucy Radebe Lyrics
Wamuhle, Jesu
Wamuhle kimi
Wamuhle, Jesu, empilweni yami

Wamuhle, Jesu
Wamuhle kimi
Wamuhle, Jesu, empilweni yami

Waze wamuhle, Jesu
Wamuhle, Jesu
Wamuhle kimi
Wamuhle, Jesu, empilweni yami

Ubuhle baKho buyamangaza
Wamuhle, Jesu
Wase ungithanda kangaka, Jesu
Wamuhle kimi
Wamuhle
Wamuhle, Jesu, empilweni yami

Ngikubona umuhle lapho ngisebunyameni
Ngikubona umuhle lapho ngungazi ngizoshonaphi
Ngikubona umuhle lapho abantu bengilahlile
Wamuhle ngimi

Ngikubona umuhle lapho iminyango ivalekile
Ngikubona umuhle lapho sengikhala i’inyembezi
Waze wamuhle kimi, Jesu
Hhawu wamuhle

Waze wamuhle, Jesu
Wamuhle, Jesu
Waze wangiphatha kahle, Jesu
Wamuhle kimi
Hhawe
Wamuhle, Jesu, (hhawu waze wamuhle, waze wamuhle weNa) empilweni yami

Kungani ungithanda kangaka?
Wamuhle, Jesu
Nami angazi wamuhle kangaka empilweni yami
Wamuhle kimi
Waze wamuhle
Waze wamuhle
Wamuhle, Jesu, empilweni yami

Nami ngiyakuthanda, Jesu
Wamuhle, Jesu
Angeke ngikulibale weNa
Wamuhle kimi
Kodwa ngingakhohlwa kanjani, usungithande kangaka?
Wamuhle, Jesu, (ngingebale konke osungenzele kona) empilweni yami

Waze wamuhle weNa
Wamuhle, Jesu
Waze wamuhle, Jesu, empilweni yami
Wamuhle kimi
Waze wamuhle weNa, Jehovah
Wamuhle, Jesu, empilweni yami

Hhawu waze wamuhle, Jesu
Wamuhle, Jesu
Wangiphatha kahle izitha zithi kuphelile
Wamuhle kimi
Wangiphatha kahle kungekho lutho endlini
Wamuhle, Jesu, (waze wamuhle weNa) empilweni yami

Wangiphatha kahle, Jesu
Wamuhle, Jesu
Wangiphatha kahle abantu bengilahlile
Wamuhle kimi
Wangiphatha kahle ngiphelelwa yithemba
Wamuhle, Jesu, (kodwa wama nami weNa) empilweni yami

Hhawu waze wamuhle, Jesu
Wamuhle, Jesu
Waze wamuhle weNa
Wamuhle kimi
Hhawu awuzange wangidedela
Wamuhle, Jesu, (ngihlala njalo ngisentendeni yesandla saKho) empilweni yami

Hhawu waze wamuhle weNa

Leave a Reply