Shout For Joy by Chisom Anthony
Foreign Music Victory Worship – Paghilom

Victory Worship – Paghilom

Paghilom SONG by

Now Out, Renowned Christian group drops a new mp3 single + it’s official music video titled Paghilom (Healing)

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

Victory Worship Paghilom Lyrics
VERSE 1:
Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
Pakinggan ang inaalay
Ang handog ng pusong nagsisisi

Related Post:   Victory Worship - Lilim

VERSE 2:
Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag-asa sa aming bukas
Kalugdan Mo ang alay
Ang handog ng bansang nagsisi

PRE-CHORUS:
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

CHORUS:
Mula sa langit
Kami ay dinggin
Lunasan ang bayang
Naghihinagpis
Buong daigdig
Palalayain
At patatawarin
Iyong diringgin at patatawarin
Ang bayan namin
Sa wika Mo’y gagaling

Leave a Reply