Shout For Joy by Chisom Anthony
African Music Michael Mahendere – Taura Shoko

Michael Mahendere – Taura Shoko

Taura Shoko SONG by Michael Mahendere

Now Out, Renowned Christian artist released a new mp3 single and it’s official music video titled “Taura Shoko ”

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

Taura Shoko Lyrics
Shoko renyu ribenyu (Your word is alive)
Rinesimba (It has power)
Rinotonga, harimbokundikane (It reigns, it doesn’t fail)

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Shoko renyu ribenyu (Your word is alive)
Rinesimba (It has power)
Rinotonga, harimbokundikane (It reigns, it doesn’t fail)

Related Post:   Minister Michael Mahendere - Zvaringana (It Is Well)

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Rinocheka kupfura munondo (It is sharper than a sword)
Munondo unocheka kwose kwose (The double-edged sword)
Rinotonga, harimbokundikane (It reigns, it doesn’t fail)

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Makomo anosuduruka neShoko (Mountains are cast away by thy word)
Ngetani dzinondambuka neShoko (Chains are broken by thy word)
Masuwo anozaruka neShoko (Doors bust open by thy word)
MuZita raJesu Kristo (In the name of Jesus Christ)

Related Post:   Minister Michael Mahendere - My Time Has Come

Zvaka zvinomuka neShoko (What was dead, comes to live by the word)
Zvisipo zvinovapo neshoko (Things are made to exist by the word)
Tinosika zvatinoda nairo shoko (We create what we want by the very same word)
MuZita raJesu Kristo (In the name of Jesus Christ)

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Leave a Reply