Shout For Joy by Chisom Anthony
African Music Kholeka – Alibuyi lilambatha

Kholeka – Alibuyi lilambatha

Alibuyi lilambatha SONG by Kholeka

Now Out, Renowned Christian artist Kholeka released a new mp3 single and it’s official music video titled “Alibuyi lilambatha”

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

Alibuyi lilambatha Lyrics
Elakho ilizwi alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi alibuyi lilambatha
Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa

Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa
Alibuyi lilambatha

Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem

Oh Bawo
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Elakho ilizwi lifana nemvula
Eyehla phezulu yehlela emhlabeni
Athi lowo nalowo ophethe mbewu
Atshale ahlwayele
Ngoba kaloku lilizwi lakho
Ngoba kaloku lilizwi lakho
Ndithi elakho ilizwi lifana nemvula
Eyehla phezulu yehlela emhlabeni
Athi lowo nalowo ophethe mbewu
Atshale ahlwayele
Ngoba kaloku lilizwi lakho
Ngoba kaloku lilizwi lakho
Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo.

Alibuyi lilambatha
Liyawenza umsebenzi
Alibuyi alibuyi lodwa
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi alibuyi lodwa
Alibuyi lilambatha
Elakho ilizwi Bawo
Alibuyi lilambatha
Alibuyi alibuyi lodwa
Liyawenza umsebenzi
Alibuyi alibuyi lodwa
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Elakho Bawo
Hem hem
Oh Bawo
Hem hem
Oh Bawo

Leave a Reply