Music Video Jumbo – Wena Nkosi uyazi

Jumbo – Wena Nkosi uyazi

Jumbo - Wena Nkosi uyazi

Wena Nkosi Uyazi MUSIC by : Check-Out this amazing brand new single + the Lyrics of the song and the official music-video titled Wena Nkosi Uyazi mp3 from VELA NKOSI by a renowned & anointed Christian music artist

Stay blessed as you stream and Download this amazing mp3 audio single for free and don’t forget to drop your comment using the comment box below thanks. #gospeljingle

DOWNLOAD HERE

Jumbo Wena Nkosi Uyazi Lyrics
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Imikhuleko yethu (Uyazi)
Imikhuleko yethu (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)

Wazi izinto esingazazi (Uyazi)
Wena smakade uyazazi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wazi izinyembezi zethu (Uyazi)
Esizkhala bengaboni abantu (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)

Angimboni omunye
Ongafaniswa nawe
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Yebo nasebunzimeni
Impela ngathemba wena
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi) Gijima gijima gijima

Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi) Ay smakade
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Imikhuleko yethu (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi) Izimfihlo zethu uyazazi Baba
Wena Nkosi (Uyazi)
Ukuthi ibandla lithini ngami (uyazi)

Abantu bakho bathini ngami (Uyazi) Smakade uyazi
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)

Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Imkhuleko yebandla (Uyazi) Wenababa uyazi
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Imkhuleko yezwe lethu(Uyazi)
Kulenkinga engbhekene nayo (Uyazi)

Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Umkhuleko weyntandane(Uyazi)
Nkosi yami uyazi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi) Aibo aibo aibo
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Baba (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Imkhuleko yethu (Uyazi)
Baba uyayazi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi) Sophilaa kanjani
Wena Nkosi (Uyazi)
Amazulu athembe wena (Uyazi)
Umhlaba uthembe wena (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Wena Nkosi (Uyazi)
Sincede baba (Uyazi)
Ungaslahli baba (Uyazi) Izwelithembe wena
Wena Nkosi (Uyazi) Ungasishiyi baba
Wena Nkosi (Uyazi) Uyazi smakade

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here