Shout For Joy by Chisom Anthony
Foreign Music Joyous Celebration – Akhonamandla

Joyous Celebration – Akhonamandla

Akhonamandla by Joyous Celebration

Now Out, Renowned Christian artist drops a new mp3 single + it’s official music video titled Akhonamandla

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

Akhonamandla Lyrics
Akhon’ amandla, aphilisayo
Sekufik’ amandla, akhululayo
Sekugcwele amandla, usekhona umdala wezinsuku
Sizwa kunyakaz’ amandla, uJehovah Ukhona la
Akhona amandla lapha, ayaphilisa nezifo zeminyaka
Sekufik’ amandla lapha, ayakhulula agqabula nezibopho
Yebo kugcwel’amandla, usekhona ovul’iminyango evaliwe
Kunyakaz’ amandla, ujehova ukhona la
Akhonamandla lapha
Usefikile usmakade uyazelapha zonke izifo
Akhonamandla lapha
Ayakhulula ayagqabula amaketangango obumnyama
Lalela, kulendawo kugcwel’ amandla
Usekhona uJehova igama lakhe
Lalela, sizwa nje kunyakaz’ amandla

Related Post:   Joyous Celebration - Legodimong

Us’makade ukhona la
Akhona amandla
Akhonamandla lapha
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah Ukhona la

Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la

Akhona amandla, thatha nansinkululeko
Kunyakaz’ amandla, us’makade ukhona la
Akhona amandla okwelapha lesosifo sakho
Akhona amandla okukhulula lowomsebenzi wakho
Akhona amandla ukhona uS’makade, ukhona uS’makade
Ukhona uSmakade, ukhona uSmakade lapha

Related Post:   Joyous Celebration - Elakho Liphezulu

Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la
Akhon’ amandla
Kugcwel’ amandla
Kunyakaz’ amandla
UJehovah ukhona la

Leave a Reply