Foreign Music Gemma Griffiths – Titungamire

Gemma Griffiths – Titungamire

Titungamire by Gemma Griffiths

Now Out, Renowned Christian artist drops a new mp3 single + it’s official music video titled Titungamire

Stay blessed as you stream and Download this amazing mp3 audio single for free and don’t forget to drop your comment using the comment box below thanks. #gospeljingle

DOWNLOAD HERE

Titungamire Lyrics
Munotirwirwa ndoshaura ndiri ko ku depot ndini Gemma
Panyika pano
Panguva ino
Pazuva rino
Tinoo kurumbidzai
Titungamirire baba
Tichengetei, musatisiye baba

Related Post:   Gemma Griffiths - Don't Worry

Zvakaoma zvibva zvanyorova
Titungamire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Ndimi munotipa mapapiro
Ndimi, matibvisa ku zero
Muri pachigaro cheushe
Maita tifambe mushe
Tapinda munzira matichingura
Baba ndasungwa, masunungura
Ndimi matinunura, zvakavhrwa matizarurira
Titungamirire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Titungamire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Zvisareme
Vana venyu tisa cheme
Basa renyu muti tume
Zvinyorove zvisaome
Panyika pano
Panguva ino
Pazuva rino
Tinoo kurumbidzai
Titungamirire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Titungamire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova

Related Post:   Gemma Griffiths - Kwale

Ndimi munotipa mapapiro
Ndimi, matibvisa ku zero
Muri pachigaro cheushe
Maita tifambe mushe
Tapinda munzira matichingura
Baba ndasungwa, masunungura
Ndimi matinunura, zvakavhrwa matizarurira
Titungamirire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Titungamire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Titungamirire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova
Titungamire baba
Tichengetei, musatisiye baba
Zvakaoma zvibva zvanyorova

Leave a Reply