Home Africa Music Eunice Manyanga – Liziba

Eunice Manyanga – Liziba

Liziba SONG by

African Gospel artist released a single with the song live performance music video titled “Liziba”

Stay blessed as you Download, Enjoy and Share This Amazing Mp3 Audio Song For Free


DOWNLOAD HERE

Liziba by Eunice Manyanga Lyrics
Ikabo bobobo bobobo
Mama mamama mamama mamama
Ko zanga yo nga na sambwe na nga
Mosika na yo vie na nga na pasi
Mosika na yo vie na nga na somo
Eh oh oh
Wapi yo
Wapi yo
Wapi yo
Wapi yo eeh eh
Pos’a motema na nga
E za na tombola Yesu
Pos’a motema na nga
E za na sanjola yo
E mati na molimo na ngayi oh oh
(Na yemba yo nga)
E koti na mabanzo na ngayi oh oh eh eeeh
Pos’a motema na nga e za na tombola Yesu
Pos’a motema na nga e za na sanjola yo
E mati na molimo na ngayi oh oh
(Na yemba yo ngayi)
E koti na mabanzo na ngayi oh oh
(Na tombol’o nga)
[Chœur]
Abba eh
(Abba)
Abba oh
(Abba)
Abba eh
(Abba)
Abba oh
(Abba)
Igwe
(Abba)
Abobo
(Abba)
Igwe
(Abba)
Abo
(Abba)
Eh eeeh
Oh ooh

[Couplet 2]
Ba benga nga zoba po na yo
Yesu oh likambo te
Ba finga nga yuma po na yo
Na ndima likambo te oh
Ba benga nga bolole po na yo
Na ndima likambo te
Kasi pos’a motema na nga
E za na tombola na Yesu
Pos’a motema na nga
E za na sanjola yo
E mati na molimo na ngayi oh oh
(Na yemba yo nga)
E koti na mabanzo na ngayi oh oh
(Na tombol’o nga)
[Refrain]
Abba eh eh
(Abba)
Abba eh
(Aba)
Abba eh
(Abba)
Abba oh
(Abba)
Igwe
(Abba)
Nzamb’oyo
(Abba)
Igwe
(Abba)
Abo
(Abba)
Igwe ye eh
(Abba)
Abobobo
(Abba)
Ibo bobobo
(Abba)
Baba
(Abba)
Aaaaaaannnh

[Couplet 3]
Na boya yo na linga nani oh Papa
Nga na tika yo po na landa nani’ango
Mosika na yo banguna na nga ba sepeli oh
Mosika na yo ba ndoki ya famille ba sepeli oh
Ko zanga yo nga na suki pardon
Oooooooh
Wapi yo
Wapi yo eh eh
Nga na boya ko shina po na yo Yesu eh
Na boya mokili po na yo Yesu eh
Baninga ba tika nga po na yo Yesu eh
Oooooooh
Wapi yo
Wapi yo
(Wapi yo)
Wapi yo
Wapi yo
(Wapi yo)
Wapi yo
Wapi yo
(Wapi yo)
Wapi yo
Yo nde liziba na nga
(Wapi yo oh oh)
[Chœur]
(Liziba)
Lizib’a ngolu na nga
(Oyo e kawukaka te)
Yesu lizib’a ngolu na nga
(E za yo Yesu mayi na bomoyi)
Yesu lizib’a ngolu eh eh
(Liziba)
Ya ngolu nionso
(Oyo e kawukaka te)
Yesu lizib’a ngolu nionso
(E za yo Yesu mayi na bomoyi)
Yo nde lizib’a ngolu eh
(Liziba)
Bisika na tiaka moto na nga
(Oyo e kawukaka te)
Yo nde source d’inspiration na nga
(E za yo Yesu mayi na bomoyi)

[Modulation]
Oooh Abba eh eh
(Abba eh)
Abba oh
(Abba eh )
Abba na nga
(Abba eh )
Iye ahn
(Abba eh)
Na luk’o wapi
(Abba eh)
Na motema
(Abba eh)
Aah na nga
(Abba eh)
Iye ahn
(Abba eh)
Yo nde nionso
(Abba eh)
Na luka na vie
(Abba eh)
Iye Abba
(Abba eh)
Iye oh
(Abba eh)
Yo nde charme
(Abba eh)
Ya voix na nga
(Abba eh)
Iye Abba
(Abba eh)
Iye ah
(Abba eh)
Igwe
(Abba eh)
Igwe oh
(Abba eh)
Igwe na nga
(Abba eh)
Iye ahn
(Abba eh)
Igwe ye eh
(Abba eh)
Igwe eh eh eeeh
(Abba eh)
Igwe oh oh ooh
(Abba eh)

Interprétée par : Eunice Manyanga

Leave a Reply