Home African Music Babo – Thixo Mkhululi

Babo – Thixo Mkhululi

Thixo Mkhululi by Babo

Thixo Mkhululi MUSIC by Babo: Check-Out this amazing brand new single + the Lyrics of the song and the official music-video titled Thixo Mkhululi mp3 by a renowned & anointed Christian music artist Babo

Stream and Download this amazing mp3 audio single for free and don’t forget to share with your friends and family for them to be a blessed through this powerful & melodius gospel music, and also don’t forget to drop your comment using the comment box below, we look forward to hearing from you. Thanks!! . #GospelJingle

DOWNLOAD HERE

Babo Thixo Mkhululi Lyrics
Bekungeke kwenzeke konke lokhu
Okwenzeka empilweni yami
Ukube Wena kawunqabanga baba
Nempilo yam
Impela Wena awuvumanga
Unyawo lwam lushelele
Bekungeke kwenzeke konke lokhu
Okwenzeka empilweni yami
Ukube Wena kawunqabanga
Ngempilo yam

Impela Wena awuvumanga
Unyawo lwam lushelele
Ngcela ukukubonga baba
Ukungihlenga Kuze kube lana
Bekungekhona ukwaz kwam nokuhlakanipha kwam
Ngicela ukukubonga
Ukungihlenga kuze kube la
Bekungekhona ukwazi kwam
Babanokuqonda kwam
Ngiphunyukile ogibeni ebengicushelwe lona
Sehlukile isikhali ebengibekelwe Sona baba
Wena uye wangihlenga

Wena uye wangivikela
Bekungeke kwenzeke konke loku
Okwenzeka empilweni yami
Ukube Wena kawunqabanga baba
Ngempilo yam
Impela Wena awuvumanga
Unyawo lwam lushelele
Inhlangano yababi
Angizange ngiyimeme
Kodwa ngithe mase ngibona ngase ngiphakathi kwayo
Yise wamakholwa oh khulula umoya wami
Weyise wamakholwa khulula umoya wami
Inhlangano yababi
Angizange ngiyimeme
Kodwa ngithe mase ngibona ngase ngiphakathi kwayo
Oh Thixo mkhululi
Khulula umoya wami
Oh Thixo mkhululi
Khulula umoya wami

Oh ugibe obelucushelwe mina
Lona lwaphukile
Isikhali ebesibekelwe mina
Sona sahlulekile
Bekungeke kwenzeke konke loku
Okwenzeka empilweni yami
Ukube Wena kawunqabanga baba
Ngempilo yam
Impela Wena awuvumanga
Unyawo lwam lushelele
Baba awuvumanga
Wena awuvumanga baba
Wena awuvumanga
Unyawo lwam lushelele
Wena awuvumanga
Wanqaba baba

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here